Naslovna  >  O nama  >  Vijesti  >  Vijesti iz banke

Obavijest - Nastup osiguranog slučaja

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je dana 4. rujna 2013. godine Hrvatska narodna banka donijela Rješenje br. 196-020/09-13/BV o nedostupnosti depozita, te je isto dostavila Centar banci d.d. čime je sukladno članku 2. a st. 2. Zakona o osiguranju depozita nastao osigurani slučaj.

Kada nastupi osigurani slučaj vjerovnik kreditne institucije u pogledu koje je osigurani slučaj nastupio prema Agenciji  ostvaruje pravo na obeštećenje po svim njegovim depozitima u trenutku nastupa osiguranog slučaja uključujući i kamate koje su dospjele do trenutka nastupa osiguranog slučaja, a sve sukladno članku 5. Zakona o osiguranju depozita. Svi priljevi nakon toga nisu osigurani, te Vas molimo da očekivane priljeve preusmjerite na račune otvorene u drugim financijskim institucijama.

S poštovanjem
Centar banka d.d.
 


Kontakt

Centar banka d.d. u stečaju
Amruševa 6
10 000 Zagreb

Tel: 01 4803 444
Fax: 01 4803 441

OIB:
89296739230

SWIFT:
HPBZHR2X

IBAN:
HR39 2390 0011 1007 85045
(žiro račun u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb)
 

E mail: centarbanka@centarbanka.hr