Naslovna  >  O nama  >  Vijesti  >  Vijesti iz banke

Centar banka d.d. (CEBA-B) – provedba Rješenja HANFE

Nastavno na Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) KLASA: UP/I-041-02/13-06/08, URBROJ: 326-331-13-5 od 5.9.2013.g., obavještavamo vas da je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD) provelo otkaz registracije svih pozicija koje su bile registrirane s članom sudionikom Centar banka d.d., oznake CEBA-B, uključujući i prijenos pozicija sa računa portfelja na osnovne račune ulagatelja.

 


Kontakt

Centar banka d.d. u stečaju
Amruševa 6
10 000 Zagreb

Tel: 01 4803 444
Fax: 01 4803 441

OIB:
89296739230

SWIFT:
HPBZHR2X

IBAN:
HR39 2390 0011 1007 85045
(žiro račun u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb)
 

E mail: centarbanka@centarbanka.hr