Naslovna  >  O nama  >  Vijesti  >  Vijesti iz banke

POZIV DEPONENTIMA CENTAR BANKE NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU OBEŠTEĆENJA

Temeljem Rješenja Hrvatske narodne banke od 04. rujna 2013. godine utvrđena je nedostupnost depozita Centar banke d.d. Zagreb te je sukladno odredbama Zakona o osiguranju depozita, nastupio osigurani slučaj. Danom nastupa osiguranog slučaja nastala je obveza Agencije za isplatu obeštećenja. Slijedom navedenog, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u daljnjem tekstu Agencija), Zagreb, Jurišićeva 1, upućuje sljedeći Poziv na podnošenje zahtjeva za isplatu obeštećenja.

Agencija poziva deponente Centar banke da od dana 19. rujna 2013. godine podnesu Zahtjev za isplatu obeštećenja u Croatia banci d.d. Zagreb i Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb. Isplata obeštećenja obavljat će se u svim poslovnicama Isplatnih banaka.

TKO IMA PRAVO NA OBEŠTEĆENJE?

Pravo na obeštećenje imaju fizičke osobe, trgovačka društva te neprofitne institucije, izuzev kako slijedi:
  • članovi Uprave i Nadzornog odbora te osobe koje sudjeluju s najmanje 5% u temeljnom kapitalu Centar banke,
  • deponenti po osnovi depozita koji ne glase na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke,
  • deponenti koji su neposredno s Centar bankom ugovorili visoku kamatu i pribavili imovinsku korist, a to je prouzročilo financijske poteškoće ili je pridonijelo bitnome pogoršanju financijskog položaja Centar banke,
  • deponenti po osnovi depozita koji proizlaze iz poslova za koje su određene osobe pravomoćno osuđene za kazneno djelo prikrivanja protuzakonito dobivenoga novca,
  • trgovačka društva koja se prema Zakonu o računovodstvu smatraju srednjim odnosno velikim obveznicima primjene toga Zakona,
  • revizor zadnjih revidiranih financijskih izvješća Centar banke i
  • vladajuća i ovisna društva s kojima Centar banka čini koncern.

ZAHTJEV ZA ISPLATU OBEŠTEĆENJA

Deponent - vjerovnik Centar banke preuzet će obrazac Zahtjeva u Isplatnoj banci.

Ukoliko je deponent - vjerovnik suglasan s podacima navedenim u obrascu Zahtjeva, isti treba potpisati pred djelatnikom Isplatne banke i podnijeti na naplatu uz predočenje izvornih dokumenata o depozitima. Izvornim dokumentima o depozitima smatraju se: štedne knjižice, ugovori o oročenju i kartice računa.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje Zahtjeva je 12 mjeseci od dana objave ovoga Poziva odnosno najkasnije do 19.09.2014. godine.

ISPLATA OBEŠTEĆENJA

Pravo na obeštećenje određeno je prema ukupnim sredstvima po svim depozitima jednog deponenta na dan donošenja Rješenja o nedostupnosti depozita, umanjenim za sva prava Centar banke koja se deponentu mogu staviti u prijeboj, do uključivo visine od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja (odnosno do 756.261,40 kn).

Isplata fizičkim osobama bit će izvršena u gotovini ili prijenosom na račun. Isplata trgovačkim društvima te neprofitnim institucijama bit će izvršena prijenosom na račun.

Depoziti u stranoj valuti biti će obračunati u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja.

PITANJA

Sva dodatna pitanja možete uputiti Agenciji:
na telefon broj 01 48 13 222 ili
telefaksom na broj 01 48 19 107 ili
elektroničkom poštom na adresu dab@dab.hr ili
poštom na adresu Agencije: 10000 Zagreb, Jurišićeva 1/II

U Zagrebu, 18. rujna 2013. godine

Puni tekst obavijesti preuzmite ovdje.

Obavijest na stranicama DAB-a pronađite ovdje.


Kontakt

Centar banka d.d. u stečaju
Amruševa 6
10 000 Zagreb

Tel: 01 4803 444
Fax: 01 4803 441

OIB:
89296739230

SWIFT:
HPBZHR2X

IBAN:
HR39 2390 0011 1007 85045
(žiro račun u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb)
 

E mail: centarbanka@centarbanka.hr