Naslovna  >  O nama  >  Vijesti  >  Vijesti iz banke

Obavijest o pokretanju stečajnog postupka i prijavi tražbina

Trgovački sud u Zagrebu objavljuje:

I. Otvara se stečajni postupak nad trgovačkim društvom

KREDITNOM INSTITUCIJOM CENTAR BANKA d.d., Zagreb, Amruševa 6, OIB: 89296739230, MBS: 080003692, dana 30. rujna 2013. u 14 sati.

II. Za stečajnog upravitelja imenuje se Damir Mikić, dipl. pravnik, iz Zagreba, Trnjanska cesta 23, OIB: 41347934153.

III. Stečajni postupak otvoren je 30. rujna 2013. godine u 14 sati kojeg dana je oglas o otvaranju objavljen na oglasnoj ploči suda.

IV. Pozivaju se stečajni vjerovnici viših isplatnih redova da u roku od 30 dana od isteka 15 dana od objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama, prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, na adresu stečajnog upravitelja Damir Mikić, dipl. pravnik, iz Zagreba, Trnjanska cesta 23, u skladu s pravilima Stečajnog zakona o prijavi tražbine i to u dva primjerka s ispravama iz kojih tražbina proizlazi, te prilože potvrdu o uplaćenoj sudskog pristojbi u iznosu od 2% od vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kn. Pristojba se uplaćuje na račun Državnog proračuna RH, IBAN: HR9210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5045-20735, svrha uplate St-1743/2013.

U prijavi je potrebno navesti osnovu i visinu tražbine u kunama te broj računa vjerovnika.

Ako se prijavljuje tražbina o kojoj se vodi parnica prije otvaranja stečajnog postupka, u prijavi je potrebno navesti sud pred kojim se vodi parnica s naznakom broja spisa.

V. Stečajni upravitelj će sastaviti popis svih tražbina radnika i prijašnjih radnika dužnika dospjelih do otvaranja stečajnog postupka i to u bruto i neto iznosu te predočiti radnicima na potpis prijavu njihovih tražbina. Smatrat će se da je radnik svoju tražbinu prijavio u skladu s popisom koji je sastavio stečajni upravitelj, ako najkasnije u roku od 8 dana prije općeg ispitnog ročišta ne podnese svoju samostalnu prijavu.

VI. Pozivaju se razlučni vjerovnici da u roku od 30 dana od isteka 15 dana od objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama, obavijeste stečajnog upravitelja o svom razlučnom pravu, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo te o svemu tome dostave dokaze.

Ako razlučni vjerovnici prijavljuju i tražbinu kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predvidivo neće biti pokrivena razlučnim pravom.

VII. Pozivaju se izlučni vjerovnici da u roku od 30 dana od isteka 15 dana od objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama, obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava te označiti predmet na koji se njihovo izlučno pravo odnosi odnosno u obavijesti označiti pravo iz čl. 79. Stečajnog zakona.

VIII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika svoje obveze bez odgode ispuniti stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

IX. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka upisat će se u sudskom registru ovog suda, objaviti u Narodnim novinama i dostaviti nadležnim upisnicima.

X. Određuje se ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (opće ispitno ročište) za 17. siječnja 2014. godine u 10 sati, na Zagrebačkom velesajmu, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, dvorana Brijuni.

XI. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku postupka (izvještajno ročište) određuje se za 24. siječnja 2014. godine u 10 sati, na Zagrebačkom velesajmu, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, dvorana Brijuni.

(Broj: 72 St-1743/2013 od 30. IX. 2013.) (2978)

Obavijest na stranicama Narodnih novina potražite ovdje.


Kontakt

Centar banka d.d. u stečaju
Amruševa 6
10 000 Zagreb

Tel: 01 4803 444
Fax: 01 4803 441

OIB:
89296739230

SWIFT:
HPBZHR2X

IBAN:
HR39 2390 0011 1007 85045
(žiro račun u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb)
 

E mail: centarbanka@centarbanka.hr