Novi poslovni račun

Novi poslovni račun Centar banke d.d. u stečaju otvoren je pri Hrvatskoj poštanskoj banci.

 
Izdavanje potvrda o stanju računa obavlja se u Amruševoj 6

Potvrde o stanju računa izdaju se u upravnoj zgradi banke, Amruševa 6

 
UVID U STANJE RAČUNA PUTEM CEBANET INTERNET BANKARSTVA

Klijentima je omogućen uvid u stanje i promet po računima. Autorizacija i plaćanja nisu moguća.

 
Novosti iz banke
Nerevidirana financijska izvješća za razdoblje 1.1.2013 do 30.9.2013
 
Obrasci za isplatu založnih depozita
Ovdje preuzmite obrasce za isplatu založnih depozita, usaglašene s Croatia bankom d.d., Zagreb
Obavijest o pokretanju stečajnog postupka i prijavi tražbina
Pozivaju se stečajni vjerovnici viših isplatnih redova da u roku prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju
INFO TELEFONI od 8:15 do 16:00 sati svakim radnim danom: 01/4803404, 01/4803409, 01/4803412
 
Novi poslovni račun Centar banke d.d. u stečaju
 
Otvaranje stečajnog postupka nad Centar bankom d.d.
Stečajni postupak nad trgovačkim društvom Centar banka d.d.Zagreb pokrenut je 30. rujna 2013. u 14:00 sati.
POZIV DEPONENTIMA CENTAR BANKE NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU OBEŠTEĆENJA
Agencija poziva deponente Centar banke da od 19.9.2013. podnesu Zahtjev za isplatu obeštećenja.
Izdavanje Potvrda o stanju računa u Amruševoj 6
Potvrda o stanju računa za klijente koji ne posjeduje dokumente o depozitu (ugovore o oročenju ili štednju knjižicu računa) izdaje se u upravnoj zgradi banke, Amruševa 6.
Centar banka d.d. (CEBA-B) – provedba Rješenja HANFE
Nastavno na Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) KLASA: UP/I-041-02/13-06/08, URBROJ: 326-331-13-5 od 5.9.2013.g 
Rješenje o privremenoj zabrani pružanja investicijskih usluga i s njima povezanih pomoćnih usluga.
na stranicama Hanfe je dostupno Rješenje o privremenoj zabrani pružanja investicijskih usluga i s njima povezanih pomoćnih usluga.
 
Obavijest - Nastup osiguranog slučaja
Obavještavamo Vas da je dana 4. rujna 2013. godine Hrvatska narodna banka donijela Rješenje 
Obavijest o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka